Ciecze jonowe

ciecze-jonowe
Ciecze jonowe stanowią najbardziej obiecująca grupę związków chemicznych ostatnich dziesięcioleci. Są to związki składające się wyłącznie z jonów i pozostające w stanie płynnym w temperaturze poniżej 100°C. Ze względu na swoje unikalne właściwości, takie jak bardzo niska prężność par, wysoka stabilność termiczna oraz szerokie okno elektrochemiczne znalazły zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu chemicznego. Stanowią alternatywę dla lotnych rozpuszczalników organicznych i wszelkie aspekty ich stosowania są nowatorskie.
Ogromna zaleta cieczy jonowych jest ich projektowalność i wielofunkcyjność. Projektowalność polega na tym, ze dobierając kation i anion, można sterować właściwościami otrzymanego związku na miarę potrzeb. Natomiast wielofunkcyjność to łączenie w jednym związku wielu funkcji (np. rozpuszczalnika i katalizatora), co pozwala na stosowanie jednego indywiduum chemicznego zamiast mieszaniny związków. Takie działanie jest bezpieczniejsze dla środowiska i znacznie ułatwia monitoring. Poza tym ciecze jonowe są nielotne oraz stabilne termicznie i chemicznie, co pozwala na ich wielokrotny recykling..