DendrikDelta

Oferowany przez nas produkt pod nazwa DendrikDelta stanowi wysokorozgałęziony polimer o precyzyjnie zdefiniowanej strukturze, zakończony grupami aminowymi, które mogą być odpowiednio zmodyfikowane w zależności od zastosowania. Charakterystyczna struktura DendrikDelty sprawia, iż związek ten posiada unikatowe właściwości o bardzo szerokim potencjale aplikacyjnym w medycynie, nanotechnologii, nowoczesnych technologiach przemysłowych oraz innych dotąd jeszcze nie poznanych obszarach. Szczegółowe dane na temat naszego polimeru przedstawiono w tabeli poniżej.

Publikacje

Opis produktu

Nazwa produktu Stężenie Generacja Opakowania Pliki do pobrania
DendrikDelta DD05W 5% w wodzie 3  40 ml Karta charakterystyki
Karta techniczna
DendrikDelta DD10W 10% w wodzie 3  40 ml Karta charakterystyki
Karta techniczna
DendrikDelta DD05E 5% w etanolu 3  40 ml Karta charakterystyki
Karta techniczna
DendrikDelta DD10E 10% w etanolu 3 40 ml Karta charakterystyki
Karta techniczna

Istnieje możliwość  zakupu produktu w innym rozcieńczeniu..