Polimery dendrymeryczne

polimery dendrymeryczne
Intensywne badania ostatnich lat doprowadziły do pojawienia się nowych klas polimerów charakteryzujących się wielokrotna i bardzo rozgałęzioną, trójwymiarowa budowa, o nazwie dendrymery, inaczej polimery kaskadowyme czy arbore. Są to polimery, w których z jednego łańcucha rozchodzą się następne, a z nich kolejne co prowadzi do powstania struktury przypominającej drzewo.
Dendrymery są to cząsteczki o kształcie zbliżonym do kuli, składające się ze znajdującego się w centrum geometrycznym rdzenia oraz otaczających go warstw o coraz większym promieniu nazywanych generacjami dendrymeru, odpowiadających liczbie sekwencji reakcji przyłączania cząsteczek monomeru. Ostatnia warstwa tworzy sferę zewnętrzna, składająca się z powierzchniowych grup funkcyjnych. Wewnątrz dendrymeru znajdują się również wolne przestrzenie, tzw. siec wewnętrzna, która może zostać wykorzystana np. do transportu małych cząsteczek.

Wyróżniamy następujące rodzaje materiałów dendrymerycznych: dendron, dendrimer, dendigraft, wysokorozgałęzione dendrymery.
Intensywne badania ostatnich lat doprowadziły do pojawienia się nowych klas polimerów charakteryzujących się wielokrotna i bardzo rozgałęziona, trójwymiarowa budowa, o nazwie dendrymery, inaczej polimery kaskadowyme czy arbore. Sa to polimery, w których z jednego łańcucha rozchodzą się następne, a z nich kolejne co prowadzi do powstania struktury przypominającej drzewo.
Dendrymery są to cząsteczki o kształcie zbliżonym do kuli, składające się ze znajdującego się w centrum geometrycznym rdzenia oraz otaczających go warstw o coraz większym promieniu nazywanych generacjami dendrymeru, odpowiadających liczbie sekwencji reakcji przyłączania cząsteczek monomeru. Ostatnia warstwa tworzy sferę zewnętrzna, składająca się z powierzchniowych grup funkcyjnych. Wewnątrz dendrymeru znajdują się również wolne przestrzenie, tzw. siec wewnętrzna, która może zostać wykorzystana np. do transportu małych cząsteczek. Wyróżniamy następujące rodzaje materiałów dendrymerycznych: dendron, dendrimer, dendigraft, wysokorozgałęzione dendrymery.
Duża zaleta polimerów silnie rozgałęzionych jest ich mniejsza lepkość w porównaniu do liniowych analogów. Poza tym możliwość modyfikacji grup funkcyjnych w sferze zewnętrznej cząsteczki pozwala kontrolować jej właściwości. Charakterystyczna budowa polimerów dendrymerycznych czyni je związkami o bardzo dużym potencjale aplikacyjnym w medycynie, nanotechnologii, nowoczesnych technologiach przemysłowych oraz innych dotąd jeszcze nie poznanych obszarach..