Badania i rozwój

Jako pionier w komercyjnej syntezie materiałów dendrymerycznych i cieczy jonowych w Polsce zapraszamy do zapoznania się z naszymi najnowszymi produktami o bardzo wysokim potencjale aplikacyjnym. Jesteśmy firma, która stawia na nowe technologie i produkty o bardzo wysokim poziomie innowacyjności. Wykonując syntezę polimerów dendrymerycznych i cieczy jonowych w makro skali, nieustannie prowadzimy badania, odkrywając ich nowe zastosowania.

Korzystając z wieloletniego doświadczenia firmy oraz wiedzy naszych specjalistów , szukamy nowych rozwiązań w rożnych dziedzinach przemysłu, biomedycyny czy inżynierii materiałowej z wykorzystaniem technologii polimerów dendrymerycznych oraz cieczy jonowych.
Naszym celem jest wdrażanie nowych technologii oraz nieustanne podwyższanie jakości naszych produktów, tak aby spełniały one najbardziej wygórowane oczekiwania naszych klientów, a jednocześnie były przyjazne środowisku naturalnemu.

Pragniemy Państwu zaoferować nasze najnowsze produkty DendrikDelta oraz ciecze jonowe BA, DDA. DendrikDelta jest wysokorozgałęzionym polimerem dendrymerycznym mającym szerokie zastosowanie w przemyśle, medycynie, inżynierii materiałowej, kosmetologii, oraz w wielu innych dziedzinach, co pozostaje nadal w fazie intensywnych badan. Kolejnym innowacyjnym produktem o bardzo zróżnicowanych i unikalnych właściwościach fizykochemicznych są ciecze jonowe BA i DDA.

Zapraszamy do współpracy!.