Zastosowanie polimerów dendrymerycznych

Nasz wysokorozgałęziony polimer DendrikDelta dzięki swej unikalnej strukturze wykazuje właściwości fizykochemiczne, które pozwalają aplikować go w wielu dziedzinach takich jak medycyna, inżynieria tekstylna, kosmetologia, itp. Należy jednak zaznaczyć, ze wiele potencjalnych zastosowań tego związku jest nadal w fazie intensywnych badan. Do obszarów aplikacyjnych DendrikDelty zaliczamy:

 • Medycyna
Obecnie zastosowania biomedyczne wysokorozgałęzionych polimerów dendrymerycznych stanowią obiekt badan licznych ośrodków naukowych. Głownie prace skupiają się na zastosowaniu tych związków do kontrolowanego uwalniania leków oraz tworzeniu nowych medykamentów o strukturze dendrymerycznej. Tego typu struktury maja również zastosowane w szczepionkach dając możliwość pominięcia tradycyjnych nośników białkowych, które często stanowią czynnik silnie uczulający. Odpowiednio zmodyfikowane struktury dendrymeryczne połączone z lekiem antynowotworowym mogą selektywnie trafiać do komórek nowotworowych, niszcząc tylko obszar zmieniony chorobowo, nie naruszając zdrowych tkanek, w odróżnieniu od działania obecnie  stosowanej chemoterapii.
 • Leki
Polimery dendrymeryczne typu DendrikDelta mogą być wykorzystywane jako nośniki rożnych małych molekuł wykazujących aktywność farmakologiczna. Cząsteczki te mogą być umieszczane na powierzchni dendrymeru poprzez przyłączanie do grup powierzchniowych, albo w jego wnętrzu poprzez enkapsulacje, czyli zamykanie cząsteczek w jamach dendrymerów. Enkapsulacja leku powoduje przedłożone i kontrolowane uwalnianie leku. Dodatek tego typu polimerów do leków może obniżyć ich toksyczność, dzięki czemu można zwiększyć dawkę, unikając jednocześnie efektów ubocznych. Poza tym zwiększają biodostępność leku, podwyższając ich skuteczność.
 • Srodki antywirusowe
Zwiazki typu DendrikDelta mogą mieć również właściwości antygrzybiczne, antywirusowe, zabezpieczając oraz redukując szkodliwe działanie wirusa typu opryszczki zwykłej HSV, wirusa HIV oraz innych.
 • Materialy antybakteryjne
Wysokorozgałęziony polimer DendrikDelta może być również użyty jako nośnik cząsteczek srebra o właściwościach antybakteryjnych. Wykorzystanie go może podnieść wydajność terapii z wykorzystaniem azotanu srebra, skutecznie unieszkodliwiając rożnego typu drobnoustroje, co może być wykorzystane m.in. w materiałach medycznych.
 • Inzynieria tekstylna
Badania DendrikDelty w obszarze inżynierii tekstylnej wykazały, iż związek ten użyty do barwienia tkaniny zwiększa intensywność koloru oraz jego wytrzymałość podczas użytkowania. Należy podkreślić, iż farbowanie bez dodatku soli obniża koszty procesu oraz przyczynia się do ochrony środowiska. Dodatkowo tkanina farbowana przy ożyciu polimerów o strukturze dendrymerycznej może posiadać właściwości antybakteryjne czy antystatyczne, co podwyższa jej walory użytkowe.
 • Kosmetologia
Wysokorozgałęzione polimery zwiększają rozpuszczalność, dyspersje oraz stabilność substancji czynnych w preparatach wodnych. Dlatego tez użycie DendrikDelty w kosmetykach typu kremy, szampony oraz w innych środkach do pielęgnacji włosów może zdecydowanie ułatwiać ich pielęgnacje.
 • Środki ochrony roślin, biocydy, nawozy sztuczne
Dodatek DendrikDelty do środków ochrony roślin, biocydów czy nawozów sztucznych znacznie może wpłynąć na poprawę ich skuteczności. Wzrost jakości w/w preparatów uzyskuje się poprzez możliwość tworzenia bardziej skoncentrowanych preparatów, wolniejszego uwalniania substancji czynnej oraz zwiększenia przyczepności środka do gleby, zmniejszając tym samym możliwość wypłukania go z gleby. A zatem DendrikDelta może przyczynić się do zmniejszenia częstotliwości stosowania środków chemicznych oraz znacznego obniżenia ich kosztów produkcji, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu skuteczności.
 • Powłoki, farby, kleje
Zastosowanie DendrikDelta umożliwia tworzenie powłok, farb czy lakierów o lepszych właściwościach użytkowych, poprzez wzrost zasięgu pigmentu, intensywności koloru oraz zwiększenie przyczepności barwnika do materiałów o rożnej powierzchni.
 • Uzdatnianie wody
Rozgałęzione polimery typu DendrikDelta posiadają zdolność selektywnego wychwytywania toksyn, metali ciężkich oraz innych zanieczyszczeń, co może mięć zastosowanie przy uzdatnianiu i filtracji wody.
 • Diagnostyka
DendrikDelta moze równiez miec zastosowanie w technikach diagnostycznych jako dodatek do testów immunologicznych służących do szybkiego i selektywnego wykrywania m.in. markerów sercowych świadczących o wczesnym stadium zawalu serca. Nasz polimer może być wykorzystywany również jako substancja kontrastowa przy obrazowaniu metoda rezonansu magnetycznego czy tez przy usprawnianiu detekcji w technikach HPLC.
 • Dodatek do gumy i tworzyw sztucznych
Dodatek DendrikDelty do gumy oraz tworzyw sztucznych moze zdecydowanie poprawić jakość tych wyrobów, poprzez obniżenie ich lepkości czy tez nadaniu odpowiedniej sztywności.
 • Demulgatory
Rozpuszczalne w roztworach wodnych polimery typu DendrikDelta mogą znaleźć również zastosowanie w takich dziedzinach jak przygotowanie ciekłych kryształów, molekularna hermetyzacja, produkcja związków powierzchniowo czynnych czy demulgatorów. Wstępnie przeprowadzone badania nad wykorzystaniem tego typu polimerów jako demulgatorów do ropy naftowej świadczą o tym, ze jest to perspektywiczny obszar badan, który może prowadzić do otrzymania nowej grupy produktów przeznaczonych do rozdzielania emulsji woda–ropa naftowa. Badania wykazały, ze dendrymery ze względu na ich wysoka aktywność znacznie podwyższają skuteczność zawierającego je demulgatora. W odróżnieniu od demulgatorów opartych na związkach fenolowych związki o strukturze dendrymerycznej ulegają biodegradacji i nie stanowią istotnego zagrożenia dla środowiska.
 • Kataliza
Polimery typu DendrikDelta mogą być również wykorzystywane jako cząsteczki katalityczne, i to zarówno w przypadku katalizy homogenicznej jak i heterogenicznej. Maja one wielofunkcyjna powierzchnie i wszystkie miejsca katalityczne są zawsze wyeksponowane w stronę mieszaniny reakcyjnej. Mogą być one także w łatwy sposób osunięte poprzez wykorzystanie techniki ultrafiltracji.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, jesteśmy otwarci na wszelkie nowe sugestie aplikacyjne naszego produktu DendrikDelta.

.